Pełnienie funkcji animatora inicjatyw lokalnych w Dzielnicowych Ośrodkach Społeczności Lokalnych (DOSL) w ramach realizacji projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami” (7 części)

Znak sprawy: SO.261.3.8.2019.MZ
Data zamieszczenia: 07.06.2019 r.

Tryb postępowania: ogłoszenie na usługi społeczne, zgodnie z zasadą konkurencyjności
Termin składania ofert: 27.06.2019 r. do godz. 12:00
Status postępowania: UNIEWAŻNIONE