Organizacja opieki dziennej nad dziećmi połączona z prowadzeniem zajęć środowiskowych w mieście Częstochowa (półkolonii) pod hasłem „Rodzinne relacje na wakacje”, dla uczestników projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Znak sprawy: SO.261.4.3.2020.MZ
Data zamieszczenia: 19.06.2020 r.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności
Termin składania ofert: 29.06.2020 r., godz. 12:00 – zamknięty

Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE