Okresowe dostawy paczek ze środkami czystości i higieny osobistej dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SNA.261.2.64.2016.MZ
Data zamieszczenia: 24.11.2016 r.
Tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wartość: poniżej 30.000 € netto

Termin składania ofert: 09.12.2016 r. (piątek) do godz 13:00 – zamknięty
Termin otwarcia ofert: brak
Status: ZAKOŃCZONE

Załączniki do pobrania