Okresowe dostawy paczek ze środkami czystości i higieny osobistej dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SO.261.2.46.2019.MZ
Data zamieszczenia: 16.12.2019 r.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 19.12.2019 r., godz. 12:00 (elektronicznie)
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE

 

Załączniki do pobrania