Okresowe dostawy paczek ze środkami czystości i higieny osobistej dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SO.261.2.58.2018.MZ
Data zamieszczenia: 07.12.2018 r.

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
Termin składania ofert: 14.12.2018 r. do godz. 13:00 (elektronicznie)
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE

 

Załączniki do pobrania