Okresowe dostawy paczek ze środkami czystości i higieny osobistej dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SO.261.2.31.2017.MZ
Data zamieszczenia: 04.12.2017 r.
Tryb postępowania: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 €
Termin składania ofert: 15.12.2017 (piątek) do godz. 13:00 – zamknięty

Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE

Załączniki do pobrania