Okresowe dostawy paczek z artykułami spożywczymi dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy (część 2)

Znak sprawy: SO.261.2.22.2019.MZ
Data zamieszczenia: 17.05.2019 r.

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 27.05.2019 r. do godz. 12:00
Wynik postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE

Załączniki do pobrania