Okresowe dostawy paczek z artykułami spożywczymi dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy (część 1)

Znak sprawy: SO.261.2.40.2019.MZ
Data zamieszczenia: 11.12.2019 r.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 16.12.2019 r., godz. 12:00 (elektronicznie)

Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE

Załączniki do pobrania