Kompleksowa organizacja dwudniowej wizyty studyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro”

Znak sprawy: SO.261.4.10.2017.MZ

Data zamieszczenia: 10.11.2017 r.

Tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Wartość zamówienia: poniżej 30.000 € netto

Termin składania ofert: 17.11.2017 r. do godz. 13:00 – zamknięty

Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE

UWAGA!
W dn. 14.11.2017 r, dokonano modyfikacji treści zapytania ofertowego. W związku z modyfikacją zmianie uległ załącznik nr 1 (formularz ofertowy) oraz załącznik nr 6 (wzór umowy)