Jednorazowa dostawa artykułów spożywczych dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SO.261.2.17.2019.MZ
Data zamieszczenia: 20.03.2019 r.

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 26.03.2019 r. do godz. 12:00 (elektronicznie)
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE

Załączniki do pobrania