Dostawy paczek z artykułami spożywczymi w 2017 r. część 1: „Okresowe dostawy paczek z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie” (powtórzone)

Znak sprawy: SNA.261.1.9.2016.MZ
Numer ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 374423– 2016
Data zamieszczenia: 28.12.2016 r.
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość: poniżej kwoty określonej w drodze rozporządzenia na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Termin składania ofert: 10.01.2017 r. do godz. 13:00 (wtorek) – zamknięty
Termin otwarcia ofert: 10.01.2017 r. o godz. 13:30

UWAGA!
W dn. 10.01.2017 r. opublikowano informacje z otwarcia ofert
W dn. 16.01.2017 r. opublikowano informację  o wynikach postępowania

Załączniki do pobrania