Dostawa urządzeń drukujących, monitorów, akcesoriów i podzespołów komputerowych oraz licencji oprogramowania dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.31.2018.MZ
Data zamieszczenia: 01.08.2018 r.
Tryb postępowania: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Termin składania ofert: 07.08.2018 r. do godz. 11:00 (elektronicznie)

UWAGA!
06.08.2018 r. – odpowiedzi na pytania z dnia 03.08.2018 r. wraz z modyfikacją treści zapytania ofertowego

Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE

Załączniki do pobrania