Dostawa sprzętu multimedialnego, drukarki oraz komputerów przenośnych z przeznaczeniem dla Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych (DOSL) z terenu miasta Częstochowy, w ramach realizacji projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”

Znak sprawy: SO.261.4.2.2020.MZ
Data zamieszczenia: 29.04.2020 r.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (rozeznanie rynku)
Termin składania ofert: 07.05.2020 r., godz. 12:00 (zamknięty)

Uwaga!
1) Zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 30.04.2020 r.
2) Zamieszczono odpowiedzi na zapytania z dnia 05.05.2020 r.

Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE (zmiana wyników z dnia 13.05.2020 r.; 25.05.2020 r.)