Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących oraz serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.10.2020.MZ
Data zamieszczenia: 21.04.2020 r.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 27.04.2020 r., godz. 12:00
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE

Załączniki do pobrania