Dostawa paczek wiosennych z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SNA.261.2.25.2017.MM
Data zamieszczenia: 07.03.2017 r.
Tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wartość: poniżej 30.000 € netto

Termin składania ofert: 14.03.2017 r. (wtorek) do godz. 13:00 – zamknięty

Status zamówienia: ZAKOŃCZONE

UWAGA!
W dn. 13.03.2017 r. opublikowano informację o modyfikacji treści zapytania ofertowego

UWAGA! Plik “Załącznik nr 2 – Formularz cenowy” w formacie .xls został opublikowany w BIP

Załączniki do pobrania