Dostawa paczek spożywczych dla dzieci osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SO.261.2.17.2017.MZ

Data zamieszczenia: 31.10.2017 r.

Tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Wartość zamówienia: poniżej 30.000 € netto

Termin składania ofert: 10.11.2017 (piątek) do godz. 13:00 (elektronicznie) – zamknięty

UWAGA!

10.11.2017 r. – publikacja informacji dla Wykonawców

Załączniki do pobrania