Dostawa kserokopiarek, akcesoriów komputerowych oraz systemu bezpieczeństwa sprzętowego firewall dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.54.2018.MZ
Data zamieszczenia: 26.11.2018 r.

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
Termin składania ofert: 30.11.2018 r. do godz. 13:00 (elektronicznie) – zamknięty
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE

Załączniki do pobrania