Dostawa i montaż mebli biurowych z przeznaczeniem na wyposażenie dzielnicowych ośrodków społeczności lokalnych z terenu miasta Częstochowy, w związku z realizacją projektu „Częstochowa silna dzielnicami” – część 2

Znak sprawy: SO.261.4.9.2018.MZ
Data zamieszczenia: 07.11.2018 r.

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, zgodnie z zasadą konkurencyjności)
Termin składania ofert: 14.11.2018 r. do godz. 13:00 (elektronicznie)
Status zamówienia:
ROZSTRZYGNIĘTE