Dostawa i montaż mebli biurowych z przeznaczeniem na wyposażenie dzielnicowych ośrodków społeczności lokalnych działających na terenie miasta Częstochowy, w związku z realizacją projektu „Częstochowa silna dzielnicami” – część 1

Znak sprawy: SO.261.4.8.2018.MZ
Data zamieszczenia: 05.10.2018 r.

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
Termin składania ofert: 17.10.2018 r. do godz. 13:00 (elektronicznie)

UWAGA!
– w dniu 11.10.2018 r. zamieszczono odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją treści zapytania ofertowego

Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE