Dostawa i montaż mebli biurowych oraz stołów zewnętrznych z przeznaczeniem dla Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych (DOSL) z terenu miasta Częstochowy, w ramach realizacji projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”

Znak sprawy: SO.261.4.9.2020.MZ
Data zamieszczenia: 21.07.2020 r.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 29.07.2020 r., godz. 12:00 – zamknięty
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE