Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.40.2018.MZ
Data zamieszczenia: 04.10.2018 r.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
Termin składania ofert: 15.10.2018 r. do godz. 13:00 (elektronicznie)
Status zamówienia:
– część 1 (Meble metalowe) – ROZSTRZYGNIĘTE

– część 2 (Meble wykonane z płyty wiórowej) – UNIEWAŻNIONE
– część 3 (Krzesła) – UNIEWAŻNIONE

UWAGA!
– w dniu 09.10.2018 r. zamieszczono odpowiedź na zapytanie z dnia 08.10.2018 r.

Załączniki do pobrania