Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.45.2018.MZ
Data zamieszczenia: 19.10.2018 r.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
Termin składania ofert: 23.10.2018 r. do godz. 13:00 (elektronicznie)

UWAGA!

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy na stronie www. dostępny jest w formacie .xlsx. Zakres wydruku w pliku po zamknięciu wraca do ustawień fabrycznych. Plik w formacie .xls dostępny jest na BIP.

Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE