Dostawa i montaż klimatyzatora do serwerowni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.21.2018.MZ
Data zamieszczenia: 26.04.2018 r.
Tryb postępowania: art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 €
Termin składania ofert: 04.05.2018 r. (piątek) do godz. 13:00 – elektronicznie

Status postępowania: UNIEWAŻNIONE

Pliki do pobrania: