Dostawa bonów towarowych w formie papierowej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SNA.261.2.55.2016.MZ
Data zamieszczenia: 07.11.2016 r.
Tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wartość: poniżej 30.000 € netto

Termin składania ofert: 17.11.2016 r. o godz. 13:00 – zamknięty

Status postępowania: ZAKOŃCZONE

 

 

Załączniki do pobrania