Dostawa bonów towarowych w formie papierowej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.21.2017.MZ

Data zamieszczenia: 14.10.2017 r.

Tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Wartość zamówienia: poniżej 30.000 € netto

Termin składania ofert: 20.11.2017 (poniedziałek) do godz. 13:00 (elektronicznie) – zamknięty

Uwaga! Modyfikacja treści zapytania ofertowego z dnia 16.11.2017 r.

Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE