Dostawa artykułów spożywczych dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy (część 1)

Znak sprawy: SO.261.2.9.2020.MZ
Data zamieszczenia: 12.03.2020 r.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 18.03.2020 r., godz. 12:00
Status zamówienia: UNIEWAŻNIONE

 

Załączniki do pobrania