Dostawa artykułów spożywczych dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SO.261.2.36.2019.MZ
Data zamieszczenia: 19.11.2019 r.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 29.11.2019 r., godz. 12:00 (elektronicznie)
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE

Załączniki do pobrania