Dostawa artykułów spożywczych dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SO.261.2.50.2018.MZ
Data zamieszczenia: 08.11.2018 r.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
Termin składania ofert: 19.11.2018 r. do godz. 13:00 (elektronicznie) – zmieniony na 21.11.2018, godz. 13:00

Uwaga!
19.11.2018 r. zamieszczono modyfikację treści zapytania ofertowego wraz ze zmianą terminu składania ofert

Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE

Załączniki do pobrania