Dostawa artykułów spożywczych dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SO.261.2.7.2018.MZ
Data zamieszczenia: 08.02.2018 r.
Tryb postępowania: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 €
Termin składania ofert: 15.02.2018 r. (czwartek) do godz. 13:00
Forma składania ofert: elektronicznie
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE

Załączniki do pobrania