Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SNA.261.2.68.2016.MZ
Data zamieszczenia: 24.11.2016 r.
Tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wartość: poniżej 30.000 € netto

Termin składania ofert: 12.12.2016 r. (poniedziałek) do godz 13:00 – zamknięty
Termin otwarcia ofert: brak

UWAGA!
W dniu 29.11.2016 r. opublikowano odpowiedź na pytanie do treści zapytania ofertowego oraz modyfikację treści zapytania ofertowego.
W dniu 01.12.2016 r. opublikowano odpowiedzi na pytania do treści zapytania ofertowego oraz aktualny wzór umowy zawierający modyfikacje wynikające z udzielonych odpowiedzi.

Status postępowania: ZAKOŃCZONE

Załączniki do pobrania