Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.67.2018.MZ
Data zamieszczenia: 27.12.2018 r.

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
Termin składania ofert: 04.01.2019 r. do godz. 13:00 (elektronicznie) – zamknięty
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE

 

Załączniki do pobrania