Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.35.2017.MZ

Data zamieszczenia: 15.12.2017 r.

Tryb postępowania: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Wartość zamówienia: poniżej 30 000 €

Termin składania ofert: 22.12.2017 (piątek) do godz. 13:00  

Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE