Zamówienia publiczne


SEKCJA ORGANIZACYJNA (SO)


    1. 42-217 Częstochowa, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, pokój nr 38
      tel.: (34) 368-32-75 lub (34) 372-42-38, fax.: (34) 372-42-50
      e-mail: przetargi@mops.czestochowa.pl

Plan zamówień publicznych na 2017 rok: do pobrania
Plan zamówień publicznych na 2018 rok: do pobrania
Aktualizacja planu zamówień publicznych na 2018 rok z dnia 21.03.2018 r.: do pobrania
Aktualizacja planu zamówień publicznych na 2018 rok z dnia 06.06.2018 r.:
do pobrania
Plan zamówień publicznych na 2019 rok: do pobrania
Plan zamówień publicznych na 2020 rok: do pobrania
Plan zamówień publicznych na 2021 rok: do pobrania

OGŁOSZENIA O PROWADZONYCH ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego współfinansowane z UE

Archiwum zamówień publicznych


Przepisy prawne oraz ważne informacje dla Wykonawców:

Przepisy dotyczące wydatków, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 złotych netto, obowiązujące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie:

Informacja dla wykonawców ubiegających się o wydanie poświadczeń (referencji):
Wykonawcy zainteresowani wydaniem poświadczenia, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie nr 22.2016 z dnia 05.02.2016 r., winni złożyć stosowny wniosek (Wzór wniosku do pobrania). Wydanie poświadczeń następuje w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

O wydanie poświadczeń można zwrócić się:
1) po odbiorze końcowym zamówienia – przypadku robót budowlanych;
2) po odbiorze wykonanej usługi/dostawy – w przypadku usług i dostaw;
3) w przypadku dostaw i usług o charakterze ciągłym, poświadczenia (referencje) mogą być wydawane w trakcie realizacji umowy.

Poświadczenia (referencje) wydawane są tylko w przypadku należytego wykonania zamówienia.

Zobacz także: biuletyn informacji publicznej