Zamówienia publiczne


SEKCJA ORGANIZACYJNA (SO)


    1. 42-217 Częstochowa, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, pokój nr 26
      tel.: (34) 368-32-75 lub (34) 372-42-26, fax.: (34) 372-42-50
      e-mail: przetargi@mops.czestochowa.pl

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 r.: do pobrania
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 r.: do pobrania

OGŁOSZENIA O PROWADZONYCH ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego współfinansowane z UE

Archiwum zamówień publicznych

Wykaz zakończonych zamówień publicznych jest również dostępny w archiwum poprzedniej wersji strony internetowej Ośrodka: tutaj


Przepisy prawne oraz ważne informacje dla Wykonawców:

Przepisy dotyczące wydatków o wartości poniżej 30 000 euro netto, obowiązujące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie:

Informacja dla wykonawców ubiegających się o wydanie poświadczeń (referencji):
Wykonawcy zainteresowani wydaniem poświadczenia, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie nr 22.2016 z dnia 05.02.2016 r., winni złożyć stosowny wniosek (Wzór wniosku do pobrania). Wydanie poświadczeń następuje w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

O wydanie poświadczeń można zwrócić się:
1) po odbiorze końcowym zamówienia - przypadku robót budowlanych;
2) po odbiorze wykonanej usługi/dostawy - w przypadku usług i dostaw;
3) w przypadku dostaw i usług o charakterze ciągłym, poświadczenia (referencje) mogą być wydawane w trakcie realizacji umowy.

Poświadczenia (referencje) wydawane są tylko w przypadku należytego wykonania zamówienia.

Zobacz także: biuletyn informacji publicznej