Zamówienia publiczne


SEKCJA ORGANIZACYJNA (SO)
42-217 Częstochowa, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, pokój nr 26 tel.: (34) 368-32-75 lub (34) 372-42-26, fax.: (34) 372-42-50 e-mail: przetargi@mops.czestochowa.pl
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 r.: do pobrania OGŁOSZENIA O PROWADZONYCH ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego współfinansowane z UE Archiwum zamówień publicznych Wykaz zakończonych zamówień publicznych jest również dostępny w archiwum poprzedniej wersji strony internetowej Ośrodka: tutaj

Przepisy prawne oraz ważne informacje dla Wykonawców: Przepisy dotyczące wydatków o wartości poniżej 30 000 euro netto, obowiązujące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie: Informacja dla wykonawców ubiegających się o wydanie poświadczeń (referencji): Wykonawcy zainteresowani wydaniem poświadczenia, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie nr 22.2016 z dnia 05.02.2016 r., winni złożyć stosowny wniosek (Wzór wniosku do pobrania). Wydanie poświadczeń następuje w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. O wydanie poświadczeń można zwrócić się: 1) po odbiorze końcowym zamówienia - przypadku robót budowlanych; 2) po odbiorze wykonanej usługi/dostawy - w przypadku usług i dostaw; 3) w przypadku dostaw i usług o charakterze ciągłym, poświadczenia (referencje) mogą być wydawane w trakcie realizacji umowy.

Poświadczenia (referencje) wydawane są tylko w przypadku należytego wykonania zamówienia.

Zobacz także: biuletyn informacji publicznej