Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Bezpłatne wparcie psychologiczne w związku z koronawirusem

 
 
W związku ze stanem epidemii, Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych, chcąc służyć pomocą jak największej grupie potrzebujących, oferuje bezpłatne wsparcie telefoniczne dla osób w kryzysie psychicznym.
 
Do kontaktu telefonicznego pracownicy poradni zapraszają zarówno młodzież jak i dorosłych przeżywających stany lękowe związane z utratą pracy, obawą o zdrowie swoje i bliskich; osoby objęte kwarantanną oraz personel medyczny.
 
W razie potrzeb proszę dzwonić od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -20.00 pod następujące numery telefonów Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Częstochowie:
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 – tel. 533 300 966
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 – tel. 739 212 739
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 – tel. 533 300 136

Z wykorzystaniem informacji Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych

Źródło: Urząd Miasta Czestochowy