Zasady dotyczące wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w ramach NFZ

NFZ w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadził dodatkowe zasady dotyczące wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Chodzi o ograniczanie osobistych kontaktów z pacjentami. 

Centrala NFZ informuje, że możliwe jest wystawienie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w ramach teleporady.

Realizacja zlecenia w sklepie medycznym lub aptece odbywa się po podaniu numeru zlecenia i numeru PESEL pacjenta, a w przypadku osób bez numeru PESEL daty urodzenia – bez wydruku papierowego. Pacjent podpisuje jedynie dokument potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego.
Ponadto, możliwe jest dokonywanie zakupów drogą on-line w wielu aptekach i specjalistycznych sklepach. W przypadku dostarczenia wyrobu medycznego za pośrednictwem firmy kurierskiej, dopuszczalne jest niepotwierdzenie odbioru przez pacjenta (potwierdzenia dostawy dokonuje osoba dostarczająca przesyłkę, a apteka lub sklep ortopedyczny zachowuje dokument potwierdzający dostawę).

Warto pamiętać, że sklep medyczny, apteka musi posiadać umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie oraz dostęp do systemu e-ZWM.

Centrala NFZ zwraca również uwagę na możliwość rozliczenia zrealizowanych zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności.

Przypominamy również, że osoba, która ma zamiar ubiegać się o dofinansowanie czy też refundację  kosztów zakupu wyrobów medycznych, musi mieć wystawioną fakturę oraz kopię zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, ponieważ dokumenty te są niezbędnymi załącznikami do wniosku.

Na podstawie:  https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dotyczacy-wystawiania-potwierdzania-i-realizacji-zlecen-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne,7651.html