Instrukcja dotycząca realizacji usług opiekuńczych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Poniższa instrukcja stanowi Załącznik nr 3 do Polecenia Nr 27/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 14 marca 2020 roku.

Instrukcja dotycząca realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
w tym z zaburzeniami psychicznymi
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:

W celu minimalizacji możliwości wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 przy realizacji usług opiekuńczych należy:

 • specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi, świadczyć w sytuacji bezwzględnej konieczności;

 • usługi opiekuńcze świadczyć w szczególności osobom samotnym lub w rodzinie, której członkowie ze względu na wiek i stan zdrowia nie są w stanie zapewnić odpowiedniej pomocy w codziennym funkcjonowaniu;

 • świadczyć usługi opiekuńcze poprzez wykonywanie podstawowych, niezbędnych czynności np. zaopatrywanie osób w podstawowe produkty żywnościowe i higieniczne, wykupowanie niezbędnych leków, środków opatrunkowych oraz dostarczanie ciepłego posiłku, bez konieczności kontaktu z osobą, której świadczy się usługi;

 • monitorować stan zdrowia osób świadczących usługi oraz bezwzględnie
  nie dopuszczać do świadczenia usług opiekuńczych osób wykazujących objawy przeziębienia lub grypy;

 • monitorować bieżącą sytuację zdrowotną i bytową podopiecznych objętych usługami, np. poprzez kontakt telefoniczny;

 • bezwzględnie przestrzegać zasad higieny osobistej przez osoby świadczące usługi opiekuńcze, z wykorzystaniem środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej;

 • usługi świadczyć z uwzględnieniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz bezwzględnego przestrzegania procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa;

W sytuacji podejrzenia u osoby, u której świadczone są usługi opiekuńcze, wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 należy:

 • powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną, skontaktować
  się z najbliższym szpitalem zakaźnym lub zadzwonić na infolinię NFZ: 800 190 590;

a następnie:

 • w przypadku zalecenia przeprowadzenia badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 należy oczekiwać na transport medyczny z zachowaniem bezwzględnego reżimu sanitarnego

Przypominamy o konieczności bezwzględnego przestrzegania procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa. Niezwykle istotne jest również stosowanie właściwego postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie oraz pozostawanie w stałym kontakcie z lokalnymi służbami sanitarno-epidemiologicznymi.