Informacje na temat działalności Środowiskowego Domu Samopomocy i Ośrodka Wsparcia dla Osób z Chorobą Alzheimera

Poniżej znajdą Państwo informację na temat funkcjonowania dwóch placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie YAVA. Zmiany związane są z trwającym zagrożeniem epidemicznym. 

W związku z zaleceniem Wojewody Śląskiego zostaje wydłużony okres zamknięcia Środowiskowego Domu Samopomocy do dnia 10.04.2020 roku.  Pracownicy placówki są w tzw. gotowości i świadczą usługi w formie środowiskowej. Osoby samotne objęte są wsparciem środowiskowym  m.in będą miały dowożony  codziennie obiad. Wszyscy pracownicy zostali wyposażeni w listę z nazwiskami, adresami oraz telefonami podopiecznych, tak aby w każdej chwili była możliwa szybka reakcja oraz uruchomiona pomoc i wsparcie, ponieważ nasi podopieczni są osobami  z zaburzeniami psychicznymi i w różnej fazie choroby. Podopieczni mają również  możliwość stałego kontaktu z poszczególnymi pracownikami, którzy na czas zamknięcia placówki świadczą opiekę i nadzór nad nimi. 

Została również wprowadzona instrukcja udzielania bezpośredniego wsparcia celu zminimalizowania możliwości wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Udzielane jest wsparcie telefoniczne:

  1. a) w dniu robocze w godz. 9.00-12.00 pod nr  tel. 34 361 80 56
  2. b) przez cały tydzień w godz. 9.00- 20.00 pod nr tel. 531 084 020             

Dodatkowo podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy zostaną wyposażeni w paczki żywnościowe przed świętami Wielkanocnymi, które zostaną dostarczone do miejsca zamieszkania przez pracowników ŚDS.

——————————————

W związku z zaleceniem Wojewody Śląskiego zostaje wydłużony okres zamknięcia Ośrodka Wsparcia dla Osób z Chorobą Alzheimera  do dnia 10.04.2020 roku.  Nasi seniorzy zostają objęci również pomocą środowiskową poprzez świadczenie zwiększonego wsparcia w ramach tzw. usług asystenckich. Została również wprowadzona instrukcja udzielania bezpośredniego wsparcia celu zminimalizowania możliwości wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Udzielane jest wsparcie telefoniczne:

przez cały tydzień w godz. 9.00- 20.00 pod nr tel. 531 084 020

 

Źródło: Stowarzyszenie YAVA