Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Najistotniejsze informacje na temat Programu

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 finansowany jest ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa) w podziale 85% i 15%. Alokacja Funduszu dla Polski na okres realizacji w latach 2014-2020 wynosi około 473 mln EUR (w cenach bieżących). Wkład środków krajowych wynosić będzie około 83 mln EUR.

Powyższy Program przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Zachęcamy do obejrzenia filmu informacyjnego o programie  – dostępnego na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/

Ogólne zasady realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018:

Cel ogólny operacji w ramach Podprogramu 2018:

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących,

Cele szczegółowe:

 • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskiej regionalnej i lokalnej, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.
Do kogo kierowana jest pomoc w ramach Programu?

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:

 • osoby dotknięte problemem bezdomności,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),
 • pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria dochodowe określone poniżej, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.
Kryterium uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ 2014-2020:

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy – od 1 października 2018 r. te kwoty wynoszą:

 • 1 402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej
 • 1 056,00 zł dla osoby w rodzinie

 

Kwalifikowanie osób do Programu

Skierowania uprawniające do otrzymywania pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2018 wydają:

 • pracownicy socjalni Rejonowego Zespołu Pomocy Społecznej Nr 1, Nr 2 (zgodnie z miejscem zamieszkania kwalifikowanych osób)
 • pracownicy Sekcji ds. Przeciwdziałania Bezdomności (dla osób bezdomnych).

Osoby nie korzystające z pomocy MOPS zobowiązane są do wypełnienia druku oświadczenia o dochodzie netto rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia przedmiotowego oświadczenia.

Osoby ubiegające się o zakwalifikowanie do pomocy żywnościowej w ramach Programu potwierdzają podpisem udzielenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez ośrodek pomocy społecznej dla potrzeb realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów uczestniczących w realizacji ww. Programu.

 

Formy przekazania artykułów spożywczych
 • paczki żywnościowe,
 • posiłki.

 

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego – minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykuły żywnościowe z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2018.

Zestaw w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości 49 kg, w ty:

a) artykuły warzywne i owocowe:

– groszek z marchewką – 3,60 kg,

– fasola biała – 3,60 kg,

– koncentrat pomidorowy – 1,60 kg,

– buraczki wiórki – 1,05 kg,

– powidła śliwkowa – 1,80 kg.

b) artykuły skrobiowe:

– makaron jajeczny – 4,5 kg,

– makaron kukurydziany bezglutenowy – 0,5 kg,

– ryż biały – 3 kg.

– kasza gryczana – 1,5 kg,

– herbatniki maślane – 0,8 kg.

c) artykuły mleczne:

– mleka UHT – 7 l,

– ser podpuszczkowy dojrzewający – 2,4 kg.

d) artykuły mięsne:

– szynka drobiowa – 3 kg,

– szynka wieprzowa mielona – 2,1 kg,

– pasztet wieprzowy – 0,64 kg,

– kabanosy wieprzowe – 0,36 kg,

– filet z makreli w oleju – 1,7 kg.

e) cukier:

– cukier biały – 4 kg,

– miód nektarowy wielokwiatowy – 0,4 kg.

f) tłuszcze:

– olej rzepakowy – 4 l.

g) dania gotowe:

– gołąbki w sosie pomidorowym – 1,6 kg.

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie rozpoczęli wydawanie skierowań uprawniających do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018.

program żywnościowy plakat