BEZPIECZNIE WE WŁASNYM DOMU – usługi teleopiekuńcze

Miasto Częstochowa wraz ze Stowarzyszeniem „EBI Association” oraz Opieka Nova Sp. z o.o., rozpoczęło realizację projektu „BEZPIECZNIE WE WŁASNYM DOMU – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa”.

Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania dwustu nie w pełni samodzielnym częstochowianom, których aktywność jest ograniczona do własnego domu – ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność czy stan zdrowia.

Teleopieka - Bezpiecznie we własnym domuCzym są usługi teleopiekuńcze?
Uczestnicy projektu otrzymają bransoletki lub wisiorki, wyposażone w sprzęt elektroniczny pozwalający na 24-godzinny kontakt z Centrum Alarmowym. Jego pracownicy pomogą w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, ale także w chwilach podwyższonego stresu, lęku czy samotności.

Teleopieka to usługa opiekuńcza łącząca nowoczesne technologie teleinformatyczne z pracą profesjonalistów, która ma za zadanie przedłużyć okres samodzielności i niezależności seniorów we własnym domu.

Teleopieka w projekcie to także pomoc psychologa, rozmowy w razie stresu, lęku czy niepewności. To komfort i bezpieczeństwo osób starszych. Seniorzy mogą się kontaktować się z teleopiekunem kiedy tylko poczują taką potrzebę.

Termin
Rekrutacja do projektu potrwa do 30 lipca 2017 r. (z możliwością przedłużenia).

W Częstochowie wdrożeniem usługi teleopieki zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie (4 pracowników socjalnych oraz starszy pracownik socjalny).

Podłączenia uczestników projektu do systemu teleopiekuńczego są planowane najpóźniej na październik 2017r.

Jak zakwalifikować się do projektu?
Należy:

 • wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej)
 • lub skontaktować się telefonicznie z pracownikiem Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy tel. 34 370 77 73 lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie tel. 34 372 42 09 (celem umówienia spotkania rekrutacyjnego).

Formularze zgłoszeniowe są dostępne w formie papierowej w następujących miejscach:

 • Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Focha 19/21 (USC), pok. nr 46, I piętro
 • Urząd Miasta Częstochowy, ul. Ślaska 11/13, Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko Nr 4
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, pok. 9
 • Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej nr 1 ul. Niepodległości 20/22, pok. 2 i 7
 • Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej nr 2, ul. Staszica 10, pok. 2 i 13

Kto może skorzystać z usług teleopiekuńczych?
Grupą docelową (Beneficjenci) jest 200 mieszkańców Częstochowy w podeszłymi wieku (60+) niesamodzielnych w minimum 1 zakresie tj. niepełnosprawnych i/lub osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do takich świadczeń.

Co po zakwalifikowaniu do projektu?
Beneficjenci otrzymają urządzenie teleinformatyczne pozwalające na 24 godzinny kontakt z pracownikami Centrum Alarmowego (CA), którzy to pomagają podopiecznemu w przypadkach zaistnienia zagrożenia dla jego życia i zdrowia oraz w przypadkach podwyższonego stresu, lęku i samotności.
Teleopiekun analizuje sytuację, wspiera psychicznie podopiecznego i kontaktuje się automatycznie ze służbami ratunkowymi lub stworzoną w projekcie siecią pomocową (sąsiadami, opiekunami, rodziną podopiecznego lub pielęgniarką).

Jak działa system?

 • Podopieczny w domu nosi niewielkie urządzenie na nadgarstku lub szyi w formie wisiorka. Jest ono wyposażone w guzik umożliwiający wezwanie pomocy. Dodatkowo w mieszkaniu montujemy wysokiej klasy nadajnik, który pozwala na to, by system działał w całym domu.
 • Wciśnięcie guzika w razie wypadku powoduje natychmiastowe połączenie się z teleopiekunem. Bez względu na porę dnia lub nocy w Śląskim Centrum Alarmowym czekają na wezwania wykwalifikowani opiekunowie i asystenci senioralni. W godzinach dziennych pracuje także psycholog.
 • Teleopiekun, czyli wykwalifikowany pracownik Centrum, ocenia sytuację i zawiadamia osoby podane do kontaktu, np. sąsiadkę, syna, wnuczkę, a w razie konieczności – wzywa pogotowie. Pozostaje w kontakcie do momentu udzielenia pomocy lub rozwiązania problemu.
 • Jeśli w domu zamontowany jest zamek szyfrowany do drzwi, w razie wezwania teleopiekun podaje pierwszej przybyłej osobie szyfr, by mogła otworzyć drzwi bez niepotrzebnych szkód. Sugerowane jest także przekazanie kluczy do mieszkania osobom z Sieci Pomocowej.

KONTAKT
W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Sekcja Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, tel. 34 372 42 09.

DOKUMENTY DO POBRANIA

ZAŁĄCZNIK 1 Formularz zgloszeniowy Częstochowa.pdf

Zaświadczenie lekarskie

Regulamin projektu

Teleopieka - Bezpiecznie we własnym domu

Teleopieka - Bezpiecznie we własnym domu

Projekt „Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa” realizowany jest dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne dla działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs.

 • Lider Projektu: Stowarzyszenie „EBI ASSOCIATION” z Jastrzębia Zdroju
 • Partner 1: Opiekanova Sp. z o.o. Z Gdyni
 • Partner 2: Gmina Miasto Częstochowa
 • Wartość Projektu: 1.394.640,00 zł, dofinansowanie:1.297.015,20 zł

źródło: Urząd Miasta Częstochowy