Projekty i Programy

 

lp AKTUALNE
1
Akcja – Aktywizacja
2
Częstochowa silna dzielnicami
3 Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020
4 Kawiarenka dla seniora
5
Przyszłość to My – CIS rozwój
6
Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin
7
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19
lp ZAKOŃCZONE
1
Komplementarni w działaniu
2 BEZPIECZNIE WE WŁASNYM DOMU – usługi teleopiekuńcze
3 Zmieniając dziś projektujesz lepsze jutro
4 Wsparcie rodziny – Jasne, że tak
5
Zł@pmy się w sieci