Organizacje pozarządowe

L.p. Nazwa Kontakt Lokalizacja
1. Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej prowadzone przez Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej ul. Rejtana 7B
42-202 Częstochowa, Polska
tel.34 366 31 21, e-mail: ccik@cztps.eu

 

2. Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów prowadzone przez Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki ul. ks. S. Staszica 10, Częstochowa
tel. 509656937,
e-mail: sekretariat@ccas.com.pl
3.

Częstochowskie Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi:

  • Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
  • Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie.

ul. Focha 71a, Częstochowa
tel. 34 365 58 64,
e-mail: zk.czestochowa@psouu.org.pl
4. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Stowarzyszenie YAVA ul. Lakowa 101, Częstochowa
tel. 34 361 80 56,
e-mail: biuro.yava@gmail.com
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznym realizowane są przez :
Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
ul. Krasińskiego 11
42-217 Częstochowa
tel. 34 361 46 60,
e-mail : pkps.czestochowa@wp.pl
6.
Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie ,,DLA RODZINY”,
organizatora pieczy zastępczej dla miasta Częstochowy, ul. Focha, 19/21, 42-217 Częstochowa
ul. Sułkowskiego 9,
42-202 Częstochowa,
tel. 502 985 101,
e-mail: info@dlarodziny.com