Organizacje pozarządowe

L.p. Nazwa Kontakt Lokalizacja
1. Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej prowadzone przez Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej ul. Rejtana 7B 42-202 Częstochowa, Polska tel.34 366 31 21, e-mail: ccik@cztps.eu
Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt
 
2. Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów prowadzone przez Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki ul. ks. S. Staszica 10, Częstochowa tel. 509656937, e-mail: sekretariat@ccas.com.pl
Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt
3.

Częstochowskie Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi:

  • Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym
  • Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Częstochowie.
ul. Focha 71a, Częstochowa tel. 34 365 58 64, e-mail: zk.czestochowa@psouu.org.pl
Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt
4. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzinom „Yava”. ul. Lakowa 101, Częstochowa tel. 34 361 80 56, e-mail: yava.czest@gmail.com
Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznym realizowane są przez : Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej ul. Krasińskiego 11 42-217 Częstochowa tel. 34 361 46 60, e-mail : pkps.czestochowa@wp.pl
Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt
6.
Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie ,,DLA RODZINY”, organizatora pieczy zastępczej dla miasta Częstochowy, ul. Focha, 19/21, 42-217 Częstochowa
ul. Jasnogórska 34, 42-202 Częstochowa, tel. 502 985 101, e-mail: info@dlarodziny.com
Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt