Komórki organizacyjne

Mapa komórek organizacyjnych MOPS

L.p. Nazwa Kontakt Lokalizacja
1.

Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 1

Kierownik: Dorota Jałowiec

Icon of wykaz ulic wykaz ulic (52.2 KiB), Icon of wykaz ulic wykaz ulic (379.2 KiB)

 

Aleja Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa, Polska
tel. 34 370 94 04

Moja lokalizacja
Znajdź drogę
2.

Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 2

Kierownik: Sylwia Jeruzalem-Tomalska

Icon of wykaz ulic wykaz ulic (52.2 KiB), Icon of wykaz ulic wykaz ulic (379.2 KiB)

ul. Ks. Stanisława Staszica 10
42-202 Częstochowa, Polska
tel. 34 344 49 44 – 47
Moja lokalizacja
Znajdź drogę
3.

Dyrekcja Ośrodka

Dyrektor: Małgorzata Mruszczyk

Zastępca Dyrektora: Iwona Borysiuk

Sekretariat
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa, Polska
tel. 34 372 42 16
Moja lokalizacja
Znajdź drogę
4.

Księgowość MOPS

Główny Księgowy: Jolanta Gwiaździńska

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa, Polska
tel. 34 372 42 00
Moja lokalizacja
Znajdź drogę
5.

Sekcja Organizacyjna

Kierownik: Marzena Garlicka-Żyła

 ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa, Polska
tel. 34 372 42 12Zamówienia publiczne – tel. 34 372 42 26
Moja lokalizacja
Znajdź drogę
6.

Sekcja Informatyki

Kierownik: Marcin Maźniewski

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa, Polska
tel. 34 372 42 55
Moja lokalizacja
Znajdź drogę
7.

Sekcja Usług Środowiskowych

– Zespół ds. Usług Socjalnych,
– Zespół ds. Wsparcia Dzieci i Młodzieży

Kierownik: Izabela Jaszcz

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa, Polska

tel. 34 3724 203 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
ul. Jasnogórska 34 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
tel. 34 3240 135 – pracownicy socjalni
tel. 34 3724 204 – stypendia i zasiłki szkolne,
tel. 34 3724 222 – domy pomocy społecznej,
pomoc w postaci dożywiania
tel. 34 3724 220 – ośrodki wsparcia

Moja lokalizacja
Znajdź drogę
 8.

Sekcja Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

Kierownik: Marzena Kowalczyk

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa, Polska
tel. 34 372 42 24
Moja lokalizacja
Znajdź drogę
9.

Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą

Kierownik: Agnieszka Wydymus

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa, Polska
tel. 34 372 42 02
Moja lokalizacja
Znajdź drogę
10.

Sekcja ds. Windykacji

Kierownik: Dariusz Wojtaszak

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa, Polska
tel. 34 372 42 31

tel. 34 372 42 41

tel. 34 372 42 34

Moja lokalizacja
Znajdź drogę
11.

Biuro Projektów

Kierownik: Piotr Miśkiewicz

 ul. Kilińskiego 13
42-202 Częstochowa, Polska
tel. 34 371 02 82
Moja lokalizacja
Znajdź drogę
12. Sekcja Pracy Środowiskowej
Kierownik: Anna Lipińska
 ul. Kilińskiego 13
42-202 Częstochowa, Polska
tel. 34 322 40 79
Moja lokalizacja
Znajdź drogę
13.

Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością

Kierownik: Agnieszka Romańska

 Aleja Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa, Polska
tel. 34 363 18 19,
tel.: 34 363 95 06
Moja lokalizacja
Znajdź drogę
14.

Sekcja ds. Przeciwdziałania Bezdomności

Kierownik: Agnieszka Kowal-Smugowska

ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa, Polska
tel. 34 324 38 22
Moja lokalizacja
Znajdź drogę
15.

Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

Kierownik: Agnieszka Krzemińska

 ul. Jasnogórska 36
42-202 Częstochowa, Polska
tel. 34 361 59 43
Moja lokalizacja
Znajdź drogę
16

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Damian Wroński

KLAUZULE INFORMACYJNE

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa, Polska
tel. 34 372 42 53

e-mail: iod@mops.czestochowa.pl

Moja lokalizacja
Znajdź drogę