Komórki organizacyjne

Mapa komórek organizacyjnych MOPS

L.p. Nazwa Kontakt Lokalizacja
1.

Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 1

Kierownik: Dorota Jałowiec

Icon of wykaz ulic (doc) wykaz ulic (doc) (1.1 MiB), Icon of wykaz ulic (pdf) wykaz ulic (pdf) (651.1 KiB)

 

al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa, Polska
tel. 34 370 94 04

Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt
2.

Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 2

Kierownik: Sylwia Jeruzalem-Tomalska

Icon of wykaz ulic (doc) wykaz ulic (doc) (1.1 MiB), Icon of wykaz ulic (pdf) wykaz ulic (pdf) (651.1 KiB)

ul. Ks. Stanisława Staszica 10
42-202 Częstochowa, Polska
tel. 34 344 49 44 - 47
Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt
3.

Dyrekcja Ośrodka

Dyrektor: Małgorzata Mruszczyk

Zastępca Dyrektora: Iwona Borysiuk

Sekretariat
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa, Polska
tel. 34 372 42 16
Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt
4.

Księgowość MOPS

Główny Księgowy: Jolanta Gwiaździńska

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa, Polska
tel. 34 372 42 00
Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt
5.

Sekcja Organizacyjna

Kierownik: Marzena Garlicka-Żyła

 ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa, Polska
tel. 34 372 42 12Zamówienia publiczne - tel. 34 372 42 26
Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt
6.

Sekcja Informatyki

Kierownik: Marcin Maźniewski

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa, Polska
tel. 34 372 42 55
Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt
7.

Sekcja Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych

Kierownik: Izabela Jaszcz

 ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa, Polska
tel. 34 3724 203 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
tel. 34 3724 204 - stypendia i zasiłki szkolne, pomoc w postaci dożywiania,
tel. 34 3724 220 - ośrodki wsparcia
tel. 34 3724 222 - domy pomocy społecznej
Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt
 8.

Sekcja Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

Kierownik: Marzena Kowalczyk

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa, Polska
tel. 34 372 42 24
Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt
9.

Zespół Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą

Koordynator: Agnieszka Wydymus

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa, Polska
tel. 34 372 42 02
Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt
10.

Zespół ds. Windykacji

Koordynator: Dariusz Wojtaszak

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa, Polska
tel. 34 372 42 31
Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt
11.

Biuro Projektów

Kierownik: Piotr Miśkiewicz

 ul. Kilińskiego 13
42-202 Częstochowa, Polska
tel. 34 371 02 82
Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt
12. Sekcja Pracy Środowiskowej
Kierownik: Anna Lipińska
 ul. Kilińskiego 13
42-202 Częstochowa, Polska
tel. 34 322 40 79
Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt
13.

Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością

Kierownik: Agnieszka Romańska

 al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa, Polska
tel. 34 363 18 19,
tel.: 34 363 95 06
Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt
14.

Sekcja ds. Przeciwdziałania Bezdomności

Kierownik: Agnieszka Kowal-Smugowska

 ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa, Polska
tel. 34 324 38 22

Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt

15.

Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

Kierownik: Agnieszka Krzemińska

 ul. Jasnogórska 36
42-202 Częstochowa, Polska
tel. 34 361 59 43
Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt
16

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Damian Wroński

KLAUZULE INFORMACYJNE

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa, Polska
tel. 34 372 42 44

e-mail: iod@mops.czestochowa.pl

Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt