Komórki organizacyjne

Mapa komórek organizacyjnych MOPS
L.p. Nazwa Kontakt Lokalizacja
1. Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 1 Kierownik: Dorota Jałowiec Icon of wykaz ulic (doc) wykaz ulic (doc) (854.5 KiB), Icon of wykaz ulic (pdf) wykaz ulic (pdf) (603.2 KiB)   al. Niepodległości 20/22 42-216 Częstochowa, Polska tel. 34 370 94 04
Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt
2. Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 2 Kierownik: Magdalena Czaj-Kobyłkiewicz Icon of wykaz ulic (doc) wykaz ulic (doc) (854.5 KiB), Icon of wykaz ulic (pdf) wykaz ulic (pdf) (603.2 KiB) ul. Ks. Stanisława Staszica 10 42-202 Częstochowa, Polska tel. 34 344 49 44 - 47
Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt
3. Dyrekcja Ośrodka Dyrektor: Małgorzata Mruszyczk Zastępca Dyrektora: Iwona Borysiuk Sekretariat ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 42-217 Częstochowa, Polska tel. 34 372 42 16
Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt
4. Księgowość MOPS Główny Księgowy: Jolanta Gwiaździńska ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 42-217 Częstochowa, Polska tel. 34 372 42 00
Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt
5. Sekcja Nadzoru i Administracji Kierownik: Marzena Garlicka-Żyła  ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 42-217 Częstochowa, Polska tel. 34 372 42 12Zamówienia publiczne - tel. 34 372 42 26
Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt
6. Sekcja Informatyki Kierownik: Marcin Maźniewski ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 42-217 Częstochowa, Polska tel. 34 372 42 55
Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt
7. Sekcja Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych Kierownik: Izabela Jaszcz  ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 42-217 Częstochowa, Polska tel. 34 3724 203 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze tel. 34 3724 204 - stypendia i zasiłki szkolne, pomoc w postaci dożywiania, tel. 34 3724 220 - ośrodki wsparcia tel. 34 3724 222 - domy pomocy społecznej
Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt
 8. Sekcja Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej Kierownik: Marzena Kowalczyk ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 42-217 Częstochowa, Polska tel. 34 372 42 24
Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt
9. Zespół Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą Koordynator: Agnieszka Wydymus ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 42-217 Częstochowa, Polska tel. 34 372 42 02
Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt
10. Zespół ds. Windykacji Koordynator: Dariusz Wojtaszak ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 42-217 Częstochowa, Polska tel. 34 372 42 31
Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt
11. Biuro Projektów Kierownik: Piotr Miśkiewicz  ul. Kilińskiego 13 42-202 Częstochowa, Polska tel. 34 371 02 82
Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt
12. Sekcja Pracy Środowiskowej Kierownik: Anna Lipińska  ul. Kilińskiego 13 42-202 Częstochowa, Polska tel. 34 322 40 79
Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt
13. Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Kierownik: Agnieszka Romańska  al. Niepodległości 20/22 42-216 Częstochowa, Polska tel. 34 363 18 19, tel.: 34 363 95 06
Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt
14. Sekcja ds. Przeciwdziałania Bezdomności Kierownik: Agnieszka Kowal-Smugowska  ul. Nowowiejskiego 26 42-217 Częstochowa, Polska tel. 34 324 38 22
Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt
15. Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie Kierownik: Agnieszka Krzemińska  ul. Jasnogórska 36 42-202 Częstochowa, Polska tel. 34 361 59 43
Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt