Komórki organizacyjne

Mapa komórek organizacyjnych MOPS

L.p. Nazwa Kontakt Lokalizacja
1. Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 1

Kierownik: Dorota Jałowiec

Icon of wykaz ulic wykaz ulic (52.2 KiB), Icon of wykaz ulic wykaz ulic (379.2 KiB)

 

Aleja Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa, Polska
tel. 34 370 94 04

Moja lokalizacja
Znajdź drogę
2. Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 2

Kierownik: Sylwia Jeruzalem-Tomalska

Icon of wykaz ulic wykaz ulic (52.2 KiB), Icon of wykaz ulic wykaz ulic (379.2 KiB)

ul. Ks. Stanisława Staszica 10
42-202 Częstochowa, Polska
tel. 34 344 49 44 – 47
Moja lokalizacja
Znajdź drogę
3. Dyrekcja Ośrodka

Dyrektor: Małgorzata Mruszczyk

Zastępca Dyrektora: Emilia Matyjaszczyk

Sekretariat
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa, Polska
tel. 34 372 42 16
Moja lokalizacja
Znajdź drogę
4. Księgowość MOPS

Główny Księgowy: Joanna Małek

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa, Polska
tel. 34 372 42 00
Moja lokalizacja
Znajdź drogę
5. Sekcja Organizacyjna

Kierownik: Marzena Garlicka-Żyła

 ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa, Polska
tel. 34 372 42 12Zamówienia publiczne – tel. 34 372 42 26
Moja lokalizacja
Znajdź drogę
6. Sekcja Informatyki

Kierownik: Marcin Maźniewski

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa, Polska
tel. 34 363 11 88

34 3724 255 – Kierownik

Moja lokalizacja
Znajdź drogę
7. Sekcja Usług Środowiskowych
– Zespół ds. Usług Socjalnych,
– Zespół ds. Wsparcia Dzieci i MłodzieżyKierownik: Izabela Jaszcz
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa, Polskatel.34 3724 203 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
tel. 34 3724 258 lub 259 – pracownicy socjalni
tel. 34 3724 220 – stypendia i zasiłki szkolne,
tel. 34 3724 222 – domy pomocy społecznej,
pomoc w postaci dożywiania
tel. 34 3724 204 – ośrodki wsparcia
Moja lokalizacja
Znajdź drogę
 8. Sekcja Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

Kierownik: Marzena Kowalczyk

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa, Polska
tel. 34 372 42 24
Moja lokalizacja
Znajdź drogę
9. Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą

Kierownik: Agnieszka Wydymus

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa, Polska
tel. 34 372 42 02
Moja lokalizacja
Znajdź drogę
10. Sekcja ds. Windykacji

Kierownik: Dariusz Wojtaszak

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa, Polska
tel. 34 372 42 31tel. 34 372 42 41tel. 34 372 42 34
Moja lokalizacja
Znajdź drogę
11. Biuro Projektów

Kierownik: Karolina Bilecka

 ul. Kilińskiego 13
42-202 Częstochowa, Polska
tel. 34 371 02 82
Moja lokalizacja
Znajdź drogę
12. Sekcja Pracy Środowiskowej
Kierownik: Anna Lipińska
 ul. Kilińskiego 13
42-202 Częstochowa, Polska
tel. 34 322 40 79
Moja lokalizacja
Znajdź drogę
13. Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością

Kierownik: Agnieszka Romańska

 Aleja Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa, Polska
tel. 34 363 18 19,
tel.: 34 363 95 06
Moja lokalizacja
Znajdź drogę
14. Sekcja ds. Przeciwdziałania Bezdomności

Kierownik: Agnieszka Kowal-Smugowska

ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa, Polska
tel. 34 324 38 22
Moja lokalizacja
Znajdź drogę
15. Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

Kierownik: Agnieszka Krzemińska

 ul. Jasnogórska 36
42-202 Częstochowa, Polska
tel. 34 361 59 43
Moja lokalizacja
Znajdź drogę
16 Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Damian Wroński

KLAUZULE INFORMACYJNE

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH REALIZACJA PROJEKTU CZESTOCHOWA SILNA DZIELNICAMI

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa, Polska
tel. 34 372 42 53e-mail: iod@mops.czestochowa.pl
Moja lokalizacja
Znajdź drogę