Komórki organizacyjne

Mapa komórek organizacyjnych MOPS

L.p. Nazwa Kontakt Lokalizacja
1. Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 1

Kierownik: Dorota Jałowiec

Icon of wykaz ulic wykaz ulic (52.2 KiB), Icon of wykaz ulic wykaz ulic (379.2 KiB)

 

Aleja Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa, Polska
tel. 34 370 94 04

2. Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 2

Kierownik: Sylwia Jeruzalem-Tomalska

Icon of wykaz ulic wykaz ulic (52.2 KiB), Icon of wykaz ulic wykaz ulic (379.2 KiB)

ul. Ks. Stanisława Staszica 10
42-202 Częstochowa, Polska
tel. 34 344 49 44 – 47
3. Dyrekcja Ośrodka

Dyrektor: Małgorzata Mruszczyk

Zastępca Dyrektora: Emilia Matyjaszczyk

Sekretariat
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa, Polska
tel. 34 372 42 16
4. Księgowość MOPS

Główny Księgowy: Joanna Małek

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa, Polska
tel. 34 372 42 00
5. Sekcja Organizacyjna

Kierownik: Marzena Garlicka-Żyła

 ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa, Polska
tel. 34 372 42 12Zamówienia publiczne – tel. 34 372 42 26
6. Sekcja Informatyki

Kierownik: Marcin Maźniewski

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa, Polska
tel. 34 363 11 88
34 3724 255 – Kierownik
7. Sekcja Usług Środowiskowych
– Zespół ds. Usług Socjalnych,
– Zespół ds. Wsparcia Dzieci i MłodzieżyKierownik: Izabela Jaszcz
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa, Polskatel.34 3724 203 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
tel. 34 3724 258 lub 259 – pracownicy socjalni
tel. 34 3724 220 – stypendia i zasiłki szkolne,
tel. 34 3724 222 – domy pomocy społecznej,
pomoc w postaci dożywiania
tel. 34 3724 204 – ośrodki wsparcia
 8. Sekcja Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

Kierownik: Marzena Kowalczyk

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa, Polska
tel. 34 372 42 24
9. Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą

Kierownik: Agnieszka Wydymus

ul. Kopernika 4
42-217 Częstochowa, Polska
tel. 34 311 70 52 / 34 311 70 53
10. Sekcja ds. Windykacji

Kierownik: Dariusz Wojtaszak

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa, Polska
tel. 34 372 42 31tel. 34 372 42 41tel. 34 372 42 34
11. Biuro Projektów

Kierownik: Karolina Bilecka

 ul. Kilińskiego 13
42-202 Częstochowa, Polska
tel. 34 371 02 82
12. Sekcja Pracy Środowiskowej
Kierownik: Anna Lipińska
 ul. Kilińskiego 13
42-202 Częstochowa, Polska
tel. 34 322 40 79
13. Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością

Kierownik: Agnieszka Romańska

 Aleja Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa, Polska
tel. 34 363 18 19,
tel.: 34 363 95 06
14. Sekcja ds. Przeciwdziałania Bezdomności

Kierownik: Agnieszka Kowal-Smugowska

ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa, Polska
tel. 34 324 38 22
15. Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

Kierownik: Agnieszka Krzemińska

 ul. Legionów 50
42-202 Częstochowa, Polska
tel. 34 361 59 43
16 Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Damian Wroński

Zastępca Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Michał Szlenk

KLAUZULE INFORMACYJNE

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH REALIZACJA PROJEKTU CZESTOCHOWA SILNA DZIELNICAMI

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa, Polska
tel. 34 372 42 53;e-mail: iod@mops.czestochowa.pl