O NAS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

domekul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa
phone tel.: (34) 37 24 200
fax: (34) 37 24 250
kopertamops@czestochowa.um.gov.pl infoNIP: 5732302950
REGON: 002741290

 

MOPS

 

zegarGODZINY

Dyżury Ośrodka pełnione są od poniedziałku do piątku w godzinach:
Poniedziałek od 7.30 do 15.30
Wtorek od 7.30 do 16.00
Środa od 7.30 do 15.30
Czwartek od 7.30 do 15.30
Piątek od 7.30 do 15.00

 

Komórki organizacyjne MOPS
Rachunek Bankowy Dochodów:
38 1030 1104 0000 0000 9323 6001
dotyczy zwrotu pozostałych zasiłków stałych , okresowych, celowych odpłatności za usługi.

Rachunek Bankowy Wydatków:
65 1030 1104 0000 0000 9323 6000
związany z realizacją zadań statutowych MOPS.