O NAS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

domekul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa
phone tel.: (34) 37 24 200
fax: (34) 37 24 250
kopertamops@czestochowa.um.gov.pl infoNIP: 5732302950
REGON: 002741290
 

MOPS

 

zegarGODZINY

Dyżury Ośrodka pełnione są od poniedziałku do piątku w godzinach:
Poniedziałek od 7.30 do 15.30
Wtorek od 7.30 do 16.00
Środa od 7.30 do 15.30
Czwartek od 7.30 do 15.30
Piątek od 7.30 do 15.00

 

Informacja o Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie – tekst odczytywany maszynowo

Informacja o Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie do odsłuchania odczytywana przez głos syntetyczny

Komórki organizacyjne MOPS

Rachunek Bankowy Dochodów:
38 1030 1104 0000 0000 9323 6001
dotyczy zwrotu pozostałych zasiłków stałych , okresowych, celowych odpłatności za usługi.

Rachunek Bankowy Wydatków:
65 1030 1104 0000 0000 9323 6000
związany z realizacją zadań statutowych MOPS.