O NAS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

domekul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa
phone tel.: (34) 37 24 200
fax: (34) 37 24 250
kopertamops@czestochowa.um.gov.pl infoNIP: 5732302950
REGON: 002741290

 

MOPS

 

Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt

zegarGODZINY

Dyżury Ośrodka pełnione są od poniedziałku do piątku w godzinach:
Poniedziałek od 7.30 do 15.30
Wtorek od 7.30 do 16.00
Środa od 7.30 do 15.30
Czwartek od 7.30 do 15.30
Piątek od 7.30 do 15.00

 

Komórki organizacyjne MOPS
Rachunek Bankowy Zaliczki Alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego od dłużników:
16 1050 1142 1000 0022 9564 7024
dotyczy zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Rachunek Bankowy Dochodów:
38 1030 1104 0000 0000 9323 6001
dotyczy zwrotu pozostałych zasiłków stałych , okresowych, celowych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych , zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz odpłatności za usługi.

Rachunek Bankowy Wydatków:
65 1030 1104 0000 0000 9323 6000
związany z realizacją zadań statutowych MOPS.