Media o MOPS listopad-grudzień 2017

– Częstochowska twarz bezdomności Tv Orion wywiad z Agnieszką Kowal-Smugowską kierownikiem sekcji przeciwdziałaniu bezdomności MOPS w Częstochowie http://www.tvorion.pl/?action=show_news&idNews=23998

  • Dzień pracownika socjalnego

http://www.tvorion.pl/?action=show_news&idNews=24039

http://czestochowa.naszemiasto.pl/artykul/prezydent-czestochowy-dziekowal-pracownikom-socjalnym-za,4319364,artgal,t,id,tm.html

http://www.cz.info.pl/cz-informacje2/20684-dzien-pracownika-socjalnego

– TV ORION „Rozpracowujemy naszych podopiecznych” wywiad z Panią Karoliną Bilecką koordynatorem w biurze projektów MOPS http://www.tvorion.pl/?action=show_news&idNews=24017

  • Przeciwdziałanie bezdomności – podsumowanie działań w tym obszarze w ramach projektu „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro”

https://www.radiojura.pl/wiecej-pracy-na-rzecz-bezdomnych-osob-w-czestochowie.html

https://www.radiojura.pl/podsumowali-projekt-o-bezdomnosci.html

Telewizja Orion http://tvorion.pl/?action=show_news&idNews=24208

  • MOPSołajki 2017

https://www.radiojura.pl/bajka-od-mops-u-dla-dzieci.html

– TV ORION http://tvorion.pl/?action=show_news&idNews=24198

https://www.radiojura.pl/urzednicy-przygotowali-i-zagrali-sztuke-dla-dzieci.html

http://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,22784703,czestochowa-pracownicy-mops-wyszli-na-scene-co-pokazali-zdjecia.html?disableRedirects=true

http://w.gazetacz.com.pl/artykul.php?idm=813&id=21885

http://zycieczestochowy.pl/gdzie-jest-mikolaj/

http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/a/czestochowa-mops-wystawil-przedstawienie-dla-najmlodszych-zdjecia,12767009/