Informacje prasowe o MOPS luty-kwiecień 2016

05.02.2016

10.02.2016

15.02.2016

18.02.2016

Przekazanie OSL organizacjom pozarządowym:

29.02.2015

04.03.2016

08.03.2016

TV Orion 500plus coraz bliżej http://www.tvorion.pl/?action=show_news&idNews=20127

14.03.2016

– TV Orion ankieta w MOPS http://www.tvorion.pl/?action=show_news&idNews=20172

29.03

Relacje dot. kampanii „Jasne, że 500+ w Częstochowie:

1-5 kwietnia

Ruszył Program Rodzina 500+

5.04.2016

11.04.2016

12.04.201

Nowe godziny otwarcia:

15.04.2016

25.04

Dni otwarte w dziennych domach dla seniorów

http://wczestochowie.pl/artykul/24508,czestochowskie-dni-otwarte-placowek-dla-seniorow