Zarządzeniem Prezydenta Miasta Częstochowy wprowadzono nowy Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

27 lutego 2019 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Częstochowy wprowadzono nowy Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. 

W ślad za czym Dyrektor MOPS zatwierdził Zarządzenia w sprawie:

  • wprowadzenia Lokalnej Polityki Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (1);
  • obiegu dokumentów w sprawach związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny (2);
  • wprowadzenia narzędzi wspierających przy prowadzeniu pracy socjalnej na rzecz mieszkańców Częstochowy przez pracowników socjalnych MOPS  w Częstochowie (3);
  • prowadzenia pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy  Społecznej w Częstochowie; 
  • powołania Zespołu ds. organizacji i koordynacji usług socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie.