Za nami szkolenie dot. obiegu dokumentów z wykorzystaniem narzędzia WYWIAD PLUS

W czerwcu przeprowadzono dla pracowników MOPS szkolenie dot. obiegu dokumentu w postaci elektronicznego rodzinnego wywiadu środowiskowego, z wykorzystaniem narzędzia teleinformatycznego WYWIAD PLUS.

W szkoleniu wzięło udział 40 pracowników podzielonych na 4 grupy.