Warsztaty podnoszące wiedzę pracowników z zakresu nowego sposobu wykonywania zadań

W dniach 30.11-01.12, 7-8.12 oraz 14-15.12. odbyły się dwudniowe warsztaty wyjazdowe dla 135 pracowników MOPS z zakresu nowego sposobu wykonywania zadań związanych z rozdzieleniem pracy socjalnej od świadczeń oraz usług socjalnych w oparciu o wypracowane ekspertyzy i projekty aktów prawnych.

W warsztatach wzięli udział pracownicy, którzy będą wykonywać nowe zadania wynikające z treści stworzonych ekspertyz, osoby zaangażowane w wypracowanie koncepcji dokumentów wdrożeniowych, projektów zarządzeń, a także pracownicy innych działów i sekcji, którzy winni zdobyć kompletną wiedzę nt. nowych rozwiązań organizacyjnych, by odpowiednio kierować zgłaszających się do Ośrodka klientów.