W maju rozpoczęły się konsultacje grupowe dotyczące sposobu realizacji modelu oddzielenia pracy socjalnej od świadczeń przyznanych decyzją administracyjną oraz usług socjalnych

W maju rozpoczęły się konsultacje grupowe dotyczące sposobu realizacji modelu oddzielenia pracy socjalnej od świadczeń przyznanych decyzją administracyjną oraz usług socjalnych.

Z konsultacji korzysta 90 pracowników nowo utworzonych zespołów i stanowisk pierwszego kontaktu oraz kadry zarządzającej.

Konsultacje stanowią  bieżące wsparcie w stosowaniu nowych rozwiązań; służą weryfikowaniu zadań pracowników i wyjaśnianiu pojawiających się na poszczególnych etapach wdrażania wątpliwości; zajęcia umożliwiają konsultowanie zasadności stosowania wybranych narzędzi pracy itp.

Podczas konsultacji omawiane są indywidualne przypadki pracy z klientami Ośrodka. Celem konsultacji jest przeciwdziałanie pojawiającym się przeszkodom i barierom.