Szkolenia dla 180 pracowników za nami

W kwietniu w ramach projektu przeprowadzono szkolenia dla 180 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jego celem było przygotowanie do wdrożenia usprawnień organizacyjnych w jednostce, w wyniku których nastąpi zmiana systemu organizacyjnego jednostki polegająca na rozdzieleniu zadań administracyjnych Ośrodka od pracy socjalnej i usług socjalnych.

Obecnie przygotowujemy się do dalszego wdrażania projektu oraz powstania dokumentów  – m.in. niezbędnych dla wprowadzania zmian w strukturze organizacyjnej MOPS.